"Mission, Vision and Passion is my MVP!"

Patrick Polak
Managing Partner
Contact us

"Don't feel sorry for the initiatives that didn't work out; regret the ones you missed"

Frank Claassen
Managing Partner
Contact us

"Winning, is learning faster than anyone else!"

Mathijs de Wit
Partner
Contact us

"Risk comes from not knowing what you are doing."

Geert Zanting
Controller
Contact us

"If you define the rice grain, we'll help you conquer the chess board."

Thomas Hannes
Investment Associate
Contact us

"Pride leads to destruction, and arrogance to downfall"

Jaap van Barneveld
Partner
Contact us

"Success is a choice"

Erik Aeyelts Averink
Venture Partner
Contact us

Agressie detectie verhoogt de veiligheid op straat!

Published: 3 june 2004

Groningen, 3 juni 2005 - De nieuwste technologie op het gebied van het verhogen van de veiligheid op straat heeft alle vuurproeven doorstaan. Deze technologie ‘agressiedetectie’ genaamd, is uitgebreid getest in de binnenstad van Groningen. De Regiopolitie Groningen is enthousiast over deze toepassing. Agressie wordt eerder waargenomen zodat men eerder kan beoordelen of er werkelijk iemand in gevaar is en actie kan worden ondernomen. Zodoende is de pakkans vergroot en heeft de politie een cruciaal instrument tot hun beschikking gekregen om orde handhaving ‘handen en voeten’ te geven.

De test met agressiedetectie oftewel de 'luisterende camera's' is afgerond.
Het betreft hier een samenwerking tussen de Gemeente Groningen, Regiopolitie Groningen en het bedrijf Sound Intelligence. Dit bedrijf is een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft agressiedetectie ontwikkeld. Met de werking van het menselijk gehoor als uitgangspunt is software ontwikkeld die in staat is specifieke kenmerken van o.a. agressie en hulpgeroep uit het omgevingsgeluid op te pikken en daarmee een camera te activeren, zodat de risicovolle situaties worden doorgegeven aan de meldkamer van de politie.

De test is in maart van dit jaar gestart en is onlangs beëindigd. Deze test heeft bewezen dat de technologie voldoet aan de verwachtingen. Op bijzonder betrouwbare wijze is men erin geslaagd in een vroegtijdig stadium aan de meldkamer een melding door te geven. Het betreft hier situaties waarin verbale agressie aanwezig is en die dus in potentie kunnen escaleren in fysiek geweld.
Normaal wordt op basis van het beoordelen van de beelden een inschatting gemaakt van de zichtbare bewegingspatronen. Mocht er sprake zijn van agressief gedrag dan wordt dat pas waargenomen op het moment dat de ‘fysieke fase’ reeds is aangevangen. Met de agressiedetectie komt de melding in een eerder stadium al binnen op de meldkamer. Hierdoor is men in staat gebleken om eerder te anticiperen op de ontstane situatie dan voorheen.

Zowel Gemeente als Regiopolitie Groningen zijn bijzonder tevreden over de mogelijkheden die deze technologie nu biedt.

De test heeft aangetoond dat alle agressiegevallen worden waargenomen en voorzien van detecties. Daarnaast is aannemelijk dat de agressiemomenten eerder worden waargenomen dan voorheen en worden geen risicomomenten gemist omdat toevallig op dat moment andere beelden worden bekeken. Dit biedt met name grote voordelen wanneer het aantal camera’s dat door één uitkijker moet worden beoordeeld, toeneemt.

De privacy gevoeligheid is met betrekking tot deze test een belangrijk aspect. Er worden geen opnames van het geluid gemaakt. Indien er een agressiemoment is gedetecteerd, wordt het beeld en het bijbehorende geluid opgeslagen. Alleen de Officier van Justitie kan in geval van het vervolgen van een strafbaar feit toegang krijgen tot de audio-opnames van het desbetreffende moment.